English
 
Senzime  
  Pressmeddelanden

2015-11-24 Delårsrapport juli – september 2015

2015-11-20 Senzime utökar bolagets advisory board och tillsätter ny CTO


Nyheter

2016-02-02 Träffa Senzime på Swiss-Scandinavian Bio-Business Seminar i Zürich den 10 februari 2016

2015-11-20 Prisad innovation minskar lidande och blev affär. Två artiklar om Pernilla Abrahamsson och OnZurf Probe


Kalender

Bokslutskommuniké, 2016-02-18
Q1-rapport, årsstämma, 2016-04-27
Halvårsrapport, 2016-08-22
Q3-rapport, 2016-11-22

 

  • OnZurf Probe - undvik komplikationer
  • Förstå din hälsa
  • Upptäck dolda värden - rädda liv
OnZurf Probe - undvik komplikationer1 Förstå din hälsa2 Upptäck dolda värden - rädda liv3
 
Senzime utvecklar och marknadsför analysinstrument med tillhörande engångsartiklar som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av viktiga ämnen i biologiska vätskor.

Senzime har två produktplattformar för kontinuerlig mätning av glukos och laktat - CliniSenz för hälso- och sjukvård samt BioSenz för bioteknik och läkemedelsindustrin.
  • CliniSenz används för att mäta patienternas hälsotillstånd i förebyggande syfte, inom forskning eller som övervakning efter avancerad kirurgi.
  • BioSenz används för att optimera produktionen vid t.ex. framtagning av nya läkemedel
Senzime marknadsför även en ny generation av mikrodialysprobe. OnZurf Probe fästs på ytan av ett organ och möjliggör kontinuerlig provtagning av ett specifikt organ.
 
 
Senzime AB • Vallvägen 4A • 756 51 Uppsala Sweden • Phone : + 46 18 51 56 40 • Fax: + 46 18 51 56 30 • Mail: info@senzime.com
© 2015 Senzime AB. All rights reserved.
BioSenz, CliniSenz and OnZurf are trademarks owned by Senzime AB.