English
 
 
  Pressmeddelanden

2014-12-18 Senzime: Emissionskostnader i samband med nyemission

2014-12-18 Senzimes nyemission slutförd – bolaget tillförs 12,9 Mkr


Nyheter

2014-12-15 Träffa Senzime på Swiss-Scandinavian Bio-Business Seminar i Zürich den 5 februari 2014

2014-12-08 "Unik biosensorplattform får allt bredare marknad" - Senzime annonserar i SvD


Kalender

Bokslutskommuniké Q4, 2014. 2015-02-26

Bokslutskommuniké Q1, 2015. 2015-05-09

Bokslutskommuniké Q2, 2015. 2015-08-26

Årsstämma 2015-05-19

Bokslutskommuniké Q3, 2015. 2015-11-24 

Lyssna till en Podcast från INTERPHEX (engelska):

Loading the player...

"Senzimes produkter ger unika fördelar som bidrar till bättre behandlingsresultat inom vården och effektivare läkemedelstillverkning"

Senzime utvecklar och säljer produkter för hälsovård och läkemedelsframställning baserade på egenutvecklade biosensorer. Denna teknik gör det möjlighet att mäta kontinuerligt och automatiskt och med hög precision.

BioSenz® är en produktplattform för kontinuerlig mätning av glukos eller laktat i cellodlingar och fermenteringar. BioSenz® finns på marknaden sedan 2013.

CliniSenz® är en produktplattform för patientnära mät­ning av t.ex. glukos eller laktat i blod eller plasma. Clin­iSenz® är en plattform där Senzime har tagit fram flera prototyper som har använts i kliniska studier och planeras att vidareutvecklas till en produkt för intensivvård.

OneSenz®, som planeras att marknadsintroduceras under andra halvåret 2015, kan med mikrodialys mäta laktat eller glukos. OneSenz® är en produktifiering av CliniSenz® där fokus har lagts på att få fram en produkt som kan användas både inom och utanför traditionell hälsovård.
 
 
Senzime AB • Vallvägen 4A • 756 51 Uppsala Sweden • Phone : + 46 18 51 56 40 • Fax: + 46 18 51 56 30 • Mail: info@senzime.com
© 2014 Senzime AB. All rights reserved