English
 
Senzime  
  Pressmeddelanden

2015-11-24 Delårsrapport juli – september 2015

2015-11-20 Senzime utökar bolagets advisory board och tillsätter ny CTO


Nyheter

2015-11-20 Prisad innovation minskar lidande och blev affär. Två artiklar om Pernilla Abrahamsson och OnZurf Probe

2015-11-12 Stor potential inom sjukvårdsapplikationer


Kalender

Bokslutskommuniké, 2016-02-18
Q1-rapport, årsstämma, 2016-04-27
Halvårsrapport, 2016-08-22
Q3-rapport, 2016-11-22

 

  • Optimera din produktion
  • Förstå din hälsa
  • Upptäck dolda värden - rädda liv
Optimera din produktion1 Förstå din hälsa2 Upptäck dolda värden - rädda liv3
 
Senzime utvecklar och marknadsför analysinstrument med tillhörande engångsartiklar som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av viktiga ämnen i biologiska vätskor.

Senzime har två produktplattformar för kontinuerlig mätning av glukos och laktat - BioSenz för bioteknik och läkemedelsindustrin samt CliniSenz för hälso- och sjukvård.
  • BioSenz används för att optimera produktionen vid t.ex. framtagning av nya läkemedel
  • CliniSenz används för att mäta patienternas hälsotillstånd i förebyggande syfte, inom forskning eller som övervakning efter avancerad kirurgi.
Senzime marknadsför även en ny generation av mikrodialysprobe. OnZurf Probe fästs på ytan av ett organ och möjliggör kontinuerlig provtagning av ett specifikt organ.
 
 
Senzime AB • Vallvägen 4A • 756 51 Uppsala Sweden • Phone : + 46 18 51 56 40 • Fax: + 46 18 51 56 30 • Mail: info@senzime.com
© 2015 Senzime AB. All rights reserved.
BioSenz, CliniSenz and OnZurf are trademarks owned by Senzime AB.