English
 
Senzime  
  Pressmeddelanden

2015-04-21 Senzime genomför strategiskt förvärv – når nya marknader

2015-04-20 Kallelse till årsstämma tisdagen den 19 maj 2015


Nyheter

2015-03-18 Senzimes presentation på Life Sciencedagen, Sahlgrenska, 11 mars 2015

2015-03-17 Inbjudan till Investerardagen i Norr 2015


Kalender

Delårsrapport Q1, 2015. 2015-05-19
Årsstämma 2015-05-19
Halvårsrapport Q2, 2015. 2015-08-26
Delårsrapport Q3, 2015. 2015-11-24

 

Lyssna till en Podcast från INTERPHEX (engelska):

Loading the player...

"Senzimes produkter ger unika fördelar som bidrar till bättre behandlingsresultat inom vården och effektivare läkemedelstillverkning"

Senzime utvecklar och säljer produkter för hälsovård och läkemedelsframställning baserade på egenutvecklade biosensorer. Denna teknik gör det möjlighet att mäta kontinuerligt och automatiskt och med hög precision.

BioSenz® är en produktplattform för kontinuerlig mätning av glukos eller laktat i cellodlingar och fermenteringar. BioSenz® finns på marknaden sedan 2013.

CliniSenz® är en produktplattform för patientnära mät­ning av t.ex. glukos eller laktat i blod eller plasma. Clin­iSenz® är en plattform där Senzime har tagit fram flera prototyper som har använts i kliniska studier och planeras att vidareutvecklas till en produkt för intensivvård.

OneSenz®, som planeras att marknadsintroduceras under andra halvåret 2015, kan med mikrodialys mäta laktat eller glukos. OneSenz® är en produktifiering av CliniSenz® där fokus har lagts på att få fram en produkt som kan användas både inom och utanför traditionell hälsovård.
OneSenz® kommer i första skedet att användas inom forskning och utveckling och lansering planeras till 2016.
 
 
Senzime AB • Vallvägen 4A • 756 51 Uppsala Sweden • Phone : + 46 18 51 56 40 • Fax: + 46 18 51 56 30 • Mail: info@senzime.com
© 2014 Senzime AB. All rights reserved