English
 
Senzime  
  Pressmeddelanden

2015-05-19 Delårsrapport januari-mars 2015

2015-05-13 Senzime får forskningsanslag från EUs Horizon 2020


Nyheter

2015-05-22 Application note: Lactate Threshold Test with Senzimes On-Line Lactate Monitoring

2015-05-12 Senzime är med på en investerarträff hos Stenberg Företagsrådgivning AB i Umeå 27 maj 2015


Kalender

Delårsrapport Q1, 2015. 2015-05-19
Årsstämma 2015-05-19
Halvårsrapport Q2, 2015. 2015-08-26
Delårsrapport Q3, 2015. 2015-11-24

 

Senzime utvecklar och säljer produkter för hälsovård och läkemedelsframställning. Senzimes teknik möjliggör kontinuerliga och automatiska mätningar med hög precision.

Ett led i denna strävan är förvärvet av MD Biomedical som har utvecklat Onzurf® Probe, en ny generation av mikrodialysprobe. Förvärvet medför att Senzime nu kan erbjuda ett komplett patientmonitoreringssystem.

Onzurf® Probe fästs på ytan av ett organ och möjliggör specifika mätningar av biomarkörer som t.ex. glukos, pyruvat och laktat. Läs mer om Onzurf på www.mdbiomedical.se

Tillsammans med Onzurf® kommer OneSenz® att kunna kontinuerligt följa metaboliska förändringar under pågående operationer. OneSenz® kommer i första skedet att användas inom forskning och utveckling och lansering planeras till 2016.

Inom läkemedelstillverkning finns även BioSenz®, en produktplattform för kontinuerliga mätningar av glukos eller laktat i cellodlingar och fermenteringar. BioSenz® finns på marknaden sedan 2013.

 
 
Senzime AB • Vallvägen 4A • 756 51 Uppsala Sweden • Phone : + 46 18 51 56 40 • Fax: + 46 18 51 56 30 • Mail: info@senzime.com
© 2014 Senzime AB. All rights reserved