English
 
 
  Pressmeddelanden

2014-11-24 Senzime redovisar positiva resultat från klinisk utvärdering

2014-11-11 Senzime presenterar resultat från övervakning av syrebrist med CliniSenz™


Nyheter

2014-11-26 Kontinuerlig styrning av glukoshalten med BioSenz ger ökad produktion av antikroppar

2014-11-17 Video: Presentation av Senzime på Investor Forum 13 november


Kalender

Delårsrapport tre 2014-11-27

Bokslutskommuniké 2015-02-26

 

Lyssna till en Podcast från INTERPHEX (engelska):

Loading the player...

"Senzimes produkter ger unika fördelar som bidrar till bättre behandlingsresultat inom vården och effektivare läkemedelstillverkning"


Inbjudan till Webinar 4 december 2014: Online glucose control to improve the production of antibodies.
Inbjudan hos Applikon-Biotechnology >>


Senzime utvecklar och säljer produkter för hälsovård och läkemedelsframställning baserade på egenutvecklade biosensorer. Denna teknik gör det möjlighet att mäta kontinuerligt och automatiskt och med hög precision.

BioSenz® är en produktplattform för kontinuerlig mätning av glukos och laktat i cellodlingar och fermenteringar. BioSenz® finns på marknaden sedan 2013.

CliniSenz® är en produktplattform för patientnära mät­ning av t.ex. glukos och laktat i blod eller plasma. Clin­iSenz® är en plattform där Senzime har tagit fram flera prototyper som har använts i kliniska studier och planeras att vidareutvecklas till en produkt för intensivvård.

OneSenz®, som planeras att marknadsintroduceras under andra halvåret 2015, kan med mikrodialys mäta både laktat och glukos. OneSenz® är en produktifiering av CliniSenz® där fokus har lagts på att få fram en produkt som kan användas både inom och utanför traditionell hälsovård.
 
 
Senzime AB • Vallvägen 4A • 756 51 Uppsala Sweden • Phone : + 46 18 51 56 40 • Fax: + 46 18 51 56 30 • Mail: info@senzime.com
© 2014 Senzime AB. All rights reserved