Om oss

Senzime utvecklar unika medicintekniska produkter som gör det möjligt att följa patienternas biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter en operation. I portföljen ingår patientorienterade lösningar som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av biologiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnadsvätska samt patientnära system för att perioperativt monitorera den neuromuskulär funktionen hos patienter som undergår djup narkos.

Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK.  Senzimes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm First North. Kortnamn för aktien är SEZI.

Nyheter

Se alla »

Pressmeddelanden

Senzime beviljas ytterligare patent för OnZurf Probe

Uppsala, 24 Maj, 2017. Senzime ABs (publ) ansökan om nytt svenskt patent för OnZurf Probe har godkänts vilket stärker Senzimes patentportfölj. Onzurf Probe är en ny generation av mikrodialysprobe som ger möjlighet till organspecifik monitorering av exempelvis tarm, lever och njure efter kirurgiska ingrepp. Tekniken gör det möjligt att följa läkningsförloppet och ge tidiga varningssignaler på komplikationer såsom ischemi (syrebrist) och anastomosläckage (läckage i vävnadsskarv).

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Senzime AB (publ)

Årsstämma i Senzime AB (publ) hölls den 23 maj 2017 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala. 

Läs mer

Omsändning: Senzimes delårsrapport för januari - mars 2017

Uppsala, 23 maj, 2017. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari - mars 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Läs mer
Se alla »

Nyheter

Meet Senzime at Euroanesthesia 2017

Uppsala, May 24, 2017.  Senzime AB (publ) will be participating at Euroanaesthesia 2017 in Geneva, Switzerland June 3-5, 2017. 

Läs mer

Senzime får forskningsanslag från Green Innovation Park

Uppsala, 19 Maj 2017. Senzime (publ) erhåller forskningsanslag, GIP-medel för samverkan, via Green Innovation Park för att genomföra en studie som syftar till att utvärdera möjligheten att använda OnZurf Probe för att följa hur olika substanser sprider sig i jord. Studien kommer att genomföras på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå där Senzime idag har ett etablerat samarbete med en forskare på Institutionen för skogens ekologi och skötsel. Anslaget är på 50 000 sek och ger bolaget möjlighet utöka marknadsmöjligheterna för OnZurf Probe till att även omfatta mätningar i naturen. 

Läs mer

Senzime har deltagit på International Anesthesia Research Society Annual meeting, IARS

Washington DC 6-9 Maj, 2017

Läs mer
Se alla »