Om oss

Senzime utvecklar unika medicintekniska produkter som gör det möjligt att följa patienternas biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter en operation. I portföljen ingår patientorienterade lösningar som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av biologiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnadsvätska samt patientnära system för att perioperativt monitorera den neuromuskulär funktionen hos patienter som undergår djup narkos.

Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK.  Senzimes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm First North. Kortnamn för aktien är SEZI.

 

 

Nyheter

Se alla »

Pressmeddelanden

TetraGraph – klinisk användning och jämförelse presenteras i ASA-abstrakt

Uppsala, 21 juni 2017. Senzime AB (publ) rapporterar i samarbete med Dr Réka Nemes vid Debrecens universitet, Institutionen för anestesiologi och intensivvård, Debrecen, Ungern, resultat från jämförande undersökning av TOF-Watch SX och TetraGraph.

Läs mer

Senzime erhåller ISO 13485-certifiering

Uppsala, 12 juni 2017. Senzime AB (publ) har erhållit ISO 13485-certifiering, vilket är en viktig milstolpe i CE-märkningsprocessen för företagets första monitoreringsprodukter.

Läs mer

Senzime inleder klinisk studie med CliniSenz System

Uppsala, 31 Maj 2017. Senzime AB (publ) inleder en klinisk studie med CliniSenz för lokal uppföljning av laktat efter operation av patienter med matstrupscancer, en sjukdom som drabbar cirka 500 000 patienter globalt årligen.  I dagsläget är den huvudsakliga behandlingsmetoden kirurgi med risk för ett flertal operationer och ökad dödlighet. Med CliniSenz är det möjligt att övervaka läkningsprocessen efter operation och upptäcka komplikationer i ett tidigt skede. Studien har godkänts av Etikprövningsnämnden och väntas inledas i början av juni 2017.

Läs mer
Se alla »

Nyheter

Senzime presenterar på Aktiespararnas Investeringsträff 26 juni 2017

Läs mer

Interesting days at the Euroanesthesia 2017 meeting

Uppsala, June 8, 2017. As previously announced, Senzime AB (publ) participated at the Euroanesthesia (ESA) 2017 meeting in Geneva Switzerland June 3-5. ESA is the leading European Organisation for Anaesthesia, Critical Care, Pain and Perioperative Medicine. 

Läs mer

Senzime presenterar på Småbolagsdagen 12 juni 2017

Läs mer
Se alla »