Om oss

Senzime utvecklar unika medicintekniska produkter som gör det möjligt att följa patienternas biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter en operation. I portföljen ingår patientorienterade lösningar som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av biologiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnadsvätska samt patientnära system för att perioperativt monitorera den neuromuskulär funktionen hos patienter som undergår djup narkos.

Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK.  Senzimes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm First North Growth Market. Kortnamn för aktien är SEZI.

 

 

Pressmeddelanden

Senzimes bokslutskommuniké 2019

Läs mer

Senzime får ny stororder från Sydkorea och passerar 400 levererade TetraGraph

Läs mer

Senzime rekryterar USA-chef

Läs mer
Se alla »

Nyheter

Lansering av TetraGraph Philips Interface

Läs mer

Nya forskningsdata visar värdet av att monitorera patienter som får muskelrelaxerande läkemedel

Läs mer

Forskning från Mayo Clinic visar på TetraGraphs användarvänlighet

Läs mer
Se alla »