Om oss

Senzime utvecklar unika medicintekniska produkter som gör det möjligt att följa patienternas biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter en operation. I portföljen ingår patientorienterade lösningar som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av biologiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnadsvätska samt patientnära system för att perioperativt monitorera den neuromuskulär funktionen hos patienter som undergår djup narkos.

Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget (ATORG: SEZI).

Nyheter

Se alla »

Pressmeddelanden

Offentliggörande av prospekt avseende Senzimes företrädesemission samt ansökan om listning på Nasdaq First North

Uppsala, 14 mars 2017. Styrelsen i Senzime AB (publ) (”Senzime”) har upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission som beslutades om på extra bolagsstämma i Senzime den 3 mars 2017. Styrelsen för Senzime har även ansökt om listning på Nasdaq First North och första handelsdag på Nasdaq First North beräknas vara den 11 april 2017.

Läs mer

Marknadsmeddelande 45/17 - Information om företrädesemission Senzime

Sista dag för handel i bolagets aktie, SEZI, med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 8 mars, 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 9 mars, 2017.

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Senzime AB (publ) – beslut om företrädesemission

Aktieägarna i Senzime har vid extra bolagsstämma den 3 mars 2017 beslutat, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Läs mer
Se alla »

Nyheter

Accepterat abstrakt till IARS 2017

Uppsala, 13 mars, 2017. Senzime AB (publ) meddelar att Dr. J. Ross Renew och Prof. Sorin Brull från Mayo Clinic kommer att presentera abstraktet “Examining Awake Volunteer Pain Scores and Operator Ease of Use of a Novel Neuromuscular Blockade Monitor” på IARS årsmöte och Internationella Vetenskapliga Symposium i Washington DC den 6-9 maj 2017. I abstraktet jämförs TetraGraph med TOF-Watch med avseende på användarvänlighet och eventuellt upplevt obehag. 

Läs mer

Träffa Senzime

Uppsala, 7 mars 2017 — Senzime genomför en nyemission för att tillföra tillväxtkapital och accelerera den globala kommersialiseringen och meddelar idag att bolaget kommer att presentera vid ett antal investerarmöten under mars.

Läs mer

Senzime AB (publ) lanserar ny hemsida

Läs mer
Se alla »