Senzime presenterar på Aktiespararnas Investeringsträff 26 juni 2017

Den 26 juni presenterar Senzimes CFO Jessica Roxhed den senaste utvecklingen i bolaget på Aktiespararnas Investeringsträff på Hotell Anglais i Stockholm.

Tid:                     Måndagen den 26 juni, klockan 17.30

Plats:                  Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm

Anmälan via länk

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jessica Roxhed, CFO Senzime AB

Tel: +46 703-94 94 98, e-post: Jessica.roxhed@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime 

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com