Senzime samlar bolagets kliniska mätningar av glukos och laktat under ett varumärke – CliniSenz

Senzimes erbjudande gällande mätningar för hälso- och sjukvården har hittills marknadsförts under två varumärken - CliniSenz (för intensivvård) och OneSenz (bland annat för primärvård samt FoU). I samband med förvärvet av MD Biomedical tillkom ytterligare ett varumärke – Onzurf Probe – som gör det möjligt att genomföra kontinuerliga biokemiska provtagningar på specifika organ.

Framåt är kommersialisering av Senzimes produkter i fokus, och bolaget har därför beslutat att samla analysinstrumententen under ett och samma varumärke – CliniSenz. Därigenom kommer tydlighet mot såväl partners som användare öka och underlätta Senzimes marknadskommunikation.

För mer information, se www.senzime.com eller vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime AB

Tel: +46-708-16 39 12, e-mail: lena.soderstrom@senzime.com

Om Senzime

Senzime utvecklar och säljer analysinstrument med tillhörande engångsartiklar som möjliggör automatiserad, kontinuerlig mätning av viktiga ämnen i biologiska vätskor, bland annat glukos (socker). Senzime har två produktplattformar för kontinuerlig mätning av glukos och laktat – BioSenz för bioteknik och CliniSenz, ett system för kontinuerlig patientmonitorering. Genom mikrodialys i vävnad eller blod kan Senzime erbjuda ett komplett patientmonitoreringssystem vilket möjliggör kontinuerlig monitorering, vilket är kritiskt för att snabbt detektera komplikationer efter operationer och styra efterbehandlingar. Bolagets aktie är sedan 2008 noterad på Aktietorget. www.senzime.com