Lena Söderström utsedd till årets Biotech Builder 2018

”Att bli utsedd till årets Biotech Builder är hedrande och en utmärkelse som givetvis berör alla som under flera år arbetat strategiskt med att ta Senzime från ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag med i dagsläget närvaro på cirka 15 marknader. Vi flyttar kontinuerligt fram vår position genom att knyta fler distributörsavtal på ytterligare marknader”, säger Lena Söderström, VD Senzime AB.

Biotech Builders är en informell och oberoende nätverksorganisation för entreprenörer inom Life Science som startade i Danmark 2002 och kom till Sverige 2009. Organisationen anger själva att den årliga utmärkelsen Biotech Builders Award går till personer som bidragit till betydande framsteg och som inspirerar till fortsatt utveckling av Life Science-industrin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Lena Söderström, VD

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA  

Om Senzime  

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com