MD Biomedical nominerade till årets avknoppningsföretag

Motivationen till nomineringen är att MD Biomedical startade som ett laborativt misstag som utvecklades till en innovativ lösning som kommer att spara pengar inom sjukvården. Deras mikrodialyskateter har stor marknadspotential och beräknas sänka vårdkostnaderna med hundratals miljoner kronor enbart i Norden. Som del av Senzimekoncernen står de nu i startgroparna att erövra analysvärlden med sin mikrodialyskateter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Söderström, VD för Senzime AB
Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com


TILL REDAKTÖRERNA
Om Senzime
Senzime utvecklar och säljer analysinstrument med tillhörande engångsartiklar som möjliggör automatiserad, kontinuerlig mätning av viktiga ämnen i biologiska vätskor, bland annat glukos (socker). Senzime har två produktplattformar för kontinuerlig mätning av glukos och laktat – BioSenz för bioteknik och CliniSenz, ett system för kontinuerlig patientmonitorering. Genom mikrodialys i vävnad eller blod kan Senzime erbjuda ett komplett patientmonitoreringssystem vilket möjliggör kontinuerlig monitorering, vilket är kritiskt för att snabbt detektera komplikationer efter operationer och styra efterbehandlingar. Bolagets aktie är sedan 2008 noterad på Aktietorget. www.senzime.com