Senzime erhåller ISO 13485-certifiering

Senzime har certifierats enligt ISO 13485 för sitt kvalitetsstyrningssystem. ISO 13485 är världens mest använda standard och kvalitetsstyrningssystem för medicintekniska produkter. Standarden är harmoniserad med EU:s regelverk och ett godkänt certifikat visar på bolagets förmåga att tillhandahålla medicinsk utrustning som konsekvent uppfyller kundernas krav och gällande lagkrav.

ISO-certifieringen visar att Senzime uppfyller de högt ställda kraven för kvalitetshantering för utveckling, tillverkning, service och försäljning av patientmonitoreringsprodukter inom den medicintekniska industrin. ISO-certifieringen krävs i regelverket för utveckling av medicinsk utrustning och är ett viktigt steg för CE-märkning av Senzimes tre första monitoreringsprodukter OnZurf, CliniSenz och TetraGraph vilket förväntas inom kort.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime AB 

Tel: +46 708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime 

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com