Senzime får forskningsanslag från Green Innovation Park

Det finns ett behov att kunna mäta förekomsten av substanser (kol och kväveföreningar) vid rötter på träd. Rötter utsöndrar föreningar som är substrat för mikrober. För att kunna göra mätningar av utsöndringen från trädrötter behövs en provsamlare som kan riktas mot roten och som inte mäter runt hela membranet dvs samlar in substrat från annan omkringliggande omgivning. OnZurf Probe har ett "öppet fönster" som innebär att man kan rikta proben mot mätområdet av intresse och därigenom samla upp substanser från en riktning. Resultaten presenteras i slutet av 2017. Huvudfokus är dock fortsatt det medicintekniska området där bolaget inom kort väntar CE-märkning. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime AB 

Tel: +46 708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime


Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com