Senzime genomför klinisk prövning med CliniSenz System på:

  • Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sverige (CliniSenz System)

Om du vill läsa mer om studien, hittar du mer information under pressmeddelanden.

Är du intresserad att genomföra kliniska studier med oss?

Kontakta: pernilla.abrahamsson@senzime.com