Adam Dahlberg

Styrelseledamot

Dahlberg, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, bedriver riskkapitalverksamhet, i egen regi och i form av saminvesteringar med andra bolag och privatpersoner. Dahlberg har 15 års erfarenhet av att investera i små teknikintensiva företag i syfte att kommersialisera tekniska landvinningar. Bland tidigare investeringar märks Qlik Technologies, Inc., PiezoMotor Uppsala AB och Corline Systems AB, ett företag verksamt inom bl.a. medicinsk teknik och regenerativ medicin. Styrelseledarmot sedan år 2000.

Adam Dahlberg ägde 3 151 907 aktier i Senzime per 19-03-31