Adam Dahlberg

Styrelseledamot

Huvudsaklig sysselsättning: Adam Dahlberg bedriver investeringsverksamhet, fastighetsägande och jord- och skogsbruk.

Andra uppdrag: Adam Dahlberg är styrelseordförande i PiezoMotor Uppsala Aktiebolag (publ) och Corline Biomedical AB, styrelseledamot i Corline Pharma AB, Mörtfors Fiber ekonomiska förening, Wirums Säteri AB, Silotornet AB, Your Ocean AB, Wirum Gårdsprodukter AB. Adam Dahlberg är även styrelsesuppleant i Carl Rosenblad Racing AB.

Tidigare uppdrag: Under de senaste fem åren har Adam Dahlberg varit styrelseordförande i Senzime AB (publ).

Innehav i bolaget: Adam Dahlberg äger 3 151 907 Aktier i Senzime. Därtill äger Ebba Fischer 2 142 229 Aktier, Crafoordska stiftelsen 1 606 943 Aktier, Margareta Nilsson 1 575 184 Aktier, Anna Manhusen 1 345 870 Aktier samt AB Pethle 416 573 Aktier i bolaget, vilka samtliga är närstående till Adam Dahlberg.

Oberoende styrelseledamot sedan 2000