Anders Jacobson

Teknisk Direktör

Anders Jacobson är teknisk direktör på Senzime. Han har bred erfarenhet av FoU och har i över 15 år innehaft olika ledande befattningar i företag inom Life Science och teknisk konsultverksamhet. I sina tidigare positioner har Anders arbetat med ledning av forskning och utveckling, tillverkning, service och teknisk försäljning i en internationell miljö.

Anders har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Uppsala Universitet, Sverige.

Medlem av Senzimes ledningsgrupp sedan 2016.

Innehav i bolaget: Anders Jacobson äger 6 750 aktier i Senzime.