Anders Jacobson

Chief Technology Officer

sedan 2016

Ort: Uppsala

Född: 1967

Bakgrund: Anders Jacobson har bred erfarenhet av FoU och har i över 15 år innehaft olika ledande befattningar i företag inom Life Science och teknisk konsultverksamhet. I sina tidigare positioner har han arbetat i ledande positioner inom forskning och utveckling, tillverkning, service och teknisk försäljning i en internationell miljö.

Innehav i bolaget: Anders Jacobson äger 6 750 aktier i Senzime.