Erik Bergman

Ekonomidirektör (CFO)

sedan 2019

Ort: Uppsala

Född: 1957

Bakgrund: Civilekonom. Erik Bergman har över 35 års erfarenhet från mindre och medelstora börsnoterade eller privata företag inom Life Science. Erfarenheterna omfattar såväl finansiell rapportering till aktiemarknad som kapitalanskaffningar, IPOs och M&As, samt även intern finansiella styrning och affärsutveckling. Tidigare befattningar innefattar roller som CFO och VD.

Innehav i bolaget: Erik Bergman äger 5 000 aktier i Senzime.