Erik Bergman

Ekonomidirektör

Erik Bergman är ekonomidirektör på Senzime. Han har över 30 års erfarenhet från mindre och medelstora börsnoterade eller privata företag inom Life Science-sektorn som Novavax, Orexo samt Phadia (nuvarande Thermo Fisher Scientific). Erfarenheterna omfattar såväl finansiell rapportering till aktiemarknad som kapitalanskaffningar, IPOs och M&As, samt även intern finansiella styrning och affärsutveckling. Tidigare befattningar innefattar roller som CFO och VD. Erik har en Bachelor of Science in Business Administration and Economics från Uppsala Universitet.

Medlem av Senzimes ledningsgrupp sedan 2019.

Innehav i bolaget: Erik Bergman äger 5 000 aktier i Senzime.