Jessica Roxhed

Ekonomichef

Jessica Roxhed  är ekonomichef på Senzime. Hon har bred erfarenhet inom företagsekonomi och har i över 15 år innehaft ledande befattningar i företag inom olika branscher. Jessica har arbetat som Business Controller på Vattenfall, inom Bonnierkoncernen och Svenska kyrkan, samt som ekonomichef inom ett life science bolag. Jessica har en magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala Universitet, Sverige.

Medlem av Senzimes ledningsgrupp.