Johanna Faris

Chef för kvalitetssäkring och regulatoriska frågor

Johanna Faris är chef för kvalitetssäkring och regulatoriska frågor på Senzime. Hon har 18 års erfarenhet av arbete med medicintekniska produkter, och har arbetat med produktutveckling samt produktionsutveckling. Johanna har bred erfarenhet från positioner som kvalitetschef och regulatorisk chef samt som konsult inom QA/RA och validering. Johanna har examen som maskiningenjör inom produktutveckling på Uppsala Universitet.

Medlem av Senzimes ledningsgrupp sedan 2018.