Lennart Kalén

Styrelseledamot

Huvudsaklig sysselsättning: Lennart Kalén är Vice ordförande för AB Segulah och ordförande i Segulah Venture AB

Andra uppdrag: Lennart Kalén är ordförande i Balco Group AB (Nasdaq), Optolexia AB samt styrelsemedlem i Sanbäckens Holding AB

Tidigare uppdrag: Lennart Kalén har arbetat i företagsledande roller internationellt inom SKF, ABB Fläkt, Alfa Laval, Dahl Sverige/Saint Gobain samt varit ordförande i DoCu Nordic AB, NEA AB, Previa AB, Sankt Eriks AB.

Innehav i bolaget: Lennart Kalén representerar 3 360 000 aktier, av vilka 360 000 aktier ägs via eget bolag och 2 250 000 aktier via Segulah Venture AB och 750 000 aktier via AB Segulah.

Oberoende styrelseledamot sedan 2018