Lennart Kalén

Styrelseledamot

Lennart har magisterexamen och filosofie kandidatexamen inom ekonomiska ämnen, Byggnadsingenjörsexamen och studier vid IMI Genevé.
Han är styrelseordförande Optolexia AB, AB Segulah (vice ordförande), Segulah Venture AB. Styrelseledamot i Power Tender AB och Sandbäcken Invest Holding AB.
Tidigare har Lennart varit ordförande i DoCu Nordic AB, Previa AB, NEA AB, Sankt Eriks AB och styrelseledamot i Norfoods AB. Vd i Dahl Sverige AB, Alfa Laval Celleco AB och Sydsvenska Dagbladets Industrigrupp AB. Affärsområdeschef i ABB Fläkt och SKF.

Lennart Kalén ägde 260 000 aktier i Senzime per 19-03-31