Philip Siberg

Ordförande

Civilingenjör från KTH med mångårig erfarenhet som entreprenör, VD och styrelseledamot inom medicinteknik- och life science-branschen. Förutom Senzime arbetar Siberg som VD för Coala Life AB, ett e-hälsobolag verksamt inom digital monitorering av hjärtat samt ordförande i Acacia Designs BV, ett innovations- och utvecklingsbolag verksamt inom narkos- och patientövervakning. Siberg var tidigare bland annat VD för Stille AB (publ.) och CMA Microdialysis AB, pionjären och världsledaren inom utveckling, tillverkning och försäljning av mikrodialysprodukter för läkemedelsutveckling och patientövervakning.

Philip Siberg ägde 732 989 aktier i Senzime per 19-03-31