Philip Siberg

Styrelseordförande

Huvudsaklig sysselsättning: Philip Sibergs huvudsakliga sysselsättning är hans uppdrag som VD i Coala Life AB.

Andra uppdrag: Philip Siberg är VD och styrelsesuppleant i Longmeadow Farm AB, extern VD i Coala-Life.

Tidigare uppdrag: Under de senaste fem åren har Philip Siberg bland annat varit VD för Acacia Designs, VD för Stille AB (publ.), VD och styrelseordförande i Dipylon Medical AB (tidigare CMA Microdialysis AB), styrelseledamot i Dipylon AB (likvidation avslutad 2014-11-27) och Stille Incentive AB.

Innehav i bolaget: Philip Siberg äger personligen och genom Longmeadow Farm AB sammanlagt 732 989 aktier i Senzime per 19-03-31.

Oberoende styrelseordförande sedan 2016