Pia Renaudin

Verkställande Direktör

Pia Renaudin är VD på Senzime. Hon har en bred erfarenhet inom Life Science industrin med fokus på marknadsföring och försäljning. Hon har tidigare haft ledande roller globalt och regionalt både i Sverige och Frankrike. Hon började sin karriär på bland AstraZeneca och har lett strategiska produktlanseringar på bland andra företag som Bristol Myers, Squibb, Gilead Siences och Styker. Pia har en Masters of Business Administration från Göteborgs Universitet och en examen i General Management från INSEAD Frankrike.

Pia Renaudin är medlem av Senzimes ledningsgrupp sedan 2019

Innehav i bolaget: Pia Renaudin innehar teckningsoptioner berättigande till teckning av 400 000 aktier.