Rianne Lundqvist Waninge

Applikations Expert

Rianne Lundqvist Waninge är Applikations Expert på Senzime. Hon har flera års erfarenhet från forskning och utveckling från bland annat vid Lunds Tekniska Högskolan och Fresenius Kabi. I sin forskning har hon en bred kännedom av olika typer av analysutrustning, bland annat kalorimetri, röntgendiffraktion och elektronmikroskopi. Hos Senzime är Rianne projektledare och ansvarig för laboratoriet och framtida applikationsutveckling.

Rianne har en Doktorsexamen från Lunds Tekniska Högskolan inom livsmedelsteknologi samt en mastersexamen (MSc i livsmedelsvetenskap och teknologi) från Wageningen Universitet i Nederländerna.