Sara Vazda

Klinisk Utvecklingsspecialist

Sara Vazda är legitimerad biomedicinsk analytiker med expertis inom laboratoriemedicin. Hon har en bred kompetens från ackrediterade laboratorier och har tidigare arbetat på Aleris Medilab AB och Akademiska Sjuhuset. Hon har också en omfattande erfarenhet från kliniskt arbete inom hälso- och sjukvården och inom akademisk forskning och utveckling vid Uppsala Universitet. På Senzime är Sara ansvarig för det regulatoriska arbetet och kliniska utvecklingen och utvärderingen av medicintekniska produkter. Hon är också projektledare och monitor för kliniska prövningar.

Sara har ett diplom från Uppsala Graduate School in Biomedical Research. Hon tog medicine kandidat examen och biomedicinskanalytikerexamen från Karolinska Institutet, 2010 och fick sin masterexamen i biomedicin inriktning Life Science och läkemedelsutveckling från UppsalaUniversitet, 2013.