Sorin J. Brull

Styrelseledamot

Professor i anestesiologi, Mayo Clinic, College of Medicine, narkosläkare med 30 års medicinsk erfarenhet, MD examen från W VA University och utbildad vid Yale University School of Medicine, Senior Examinator, American Board of Anesthesiology; fd FDA medlem, rådgivare till ALSDAC kommittén; Sektionsredaktör för Anesthesia & analgesi journal; forskare med över 40 federalt och av industrin finansierade forskningsprojekt. Dr Brull har skrivit över 400 publikationer – forskningsrapporter, ledare, artiklar, bokkapitel och sammanfattningar. Han är en erkänd experttalare, har levererat 60 nationella och internationella universitetspresentationer, 150+ avdelningsföreläsningar, och över 200 nationella och internationella externa föredrag. Lång erfarenhet som ledande läkare, föreläsare, författare, redaktör, och förespråkare av patientsäkerhet och framsteg inom anestesiologi. Medarbetare under design och implementering av TOF-Watch NMT monitor. Dr. Brull anses bland världens ledare i utvecklingen och genomförandet av övervakningssystem, patientsäkerhet och neuromuskulär fysiologi, farmakologi och övervakning inom anestesiområdet.

Sorin J. Brull ägde 3 723 528 aktier i Senzime per 19-03-31