Sorin J. Brull

Styrelseledamot

Huvudsaklig sysselsättning: Sorin J. Brull arbetar som konsult inom anestesiologi. Han är även professor vid Mayo Clinic College of Medicine och var tidigare prefekt vid University of Arkansas for Medical Sciences (UAMS) och divisionschef vid Yale School of Medicine.

Andra uppdrag: Sorin J. Brull är styrelseledamot i Anethesia Patient Safety Foundation (APSF). Han är även ledamot i den rådgivande vetenskapliga nämnden i The Doctors Company (Medical Malpractice Insurer) och ClearLine MD (Medical Device Company).

Tidigare uppdrag: Under de senaste fem åren har Sorin J. Bull grundat T4Analytics LLC som sedan förvärvades av Acacia Designs. Sorin J. Brull är även grundare av Acacia Designs som gick samman med Senzime AB.

Innehav i bolaget: Sorin J. Brull äger personligen och genom Pensco Trustee for S Brull, IRA sammanlagt 3 723 528 Aktier i bolaget.

Övrigt: Sorin J. Bull förvärvade Aktier i bolaget som en del av sammanslagningen mellan Senzime och Acacia Designs. Sorin J. Brull har även ingått ett avtal med Senzime AB avseende konsulttjänster.

Oberoende styrelseledamot sedan 2016