Ulf Lindskog

Styrelseledamot

Lindskog är en framgångsrik entreprenör inom svensk ambulansverksamhet. Lindskog grundade Ulfab-Gruppen, som med sina 550 anställda under 2008 såldes till Falck och var vid tiden för försäljningen Sveriges största ambulansverksamhet på entreprenad.

Ulf Lindskog ägde 3 000 000 aktier i Senzime per 19-03-31