Här hittar du de senaste finansiella rapporterna från Senzime AB.

Finansiella rapporter för 2020

Delårsrapport Januari – September 2020

Delårsrapport januari – juni 2020

Delårsrapport januari – mars 2020

Finansiella rapporter för 2019

Årsredovisning 2019

Bokslutskommuniké 2019

Delårsrapport januari – september 2019

Delårsrapport januari – juni 2019

Kommuniké från årsstämma Senzime AB 8 maj 2019

Delårsrapport januari – mars 2019

Finansiella rapporter för 2018

Årsredovisning 2018

Bokslutskommuniké 2018

Delårsrapport januari – september 2018

Delårsrapport januari – juni 2018

Delårsrapport januari – mars 2018

Finansiella rapporter för 2017

Årsredovisning 2017

Bokslutskommuniké 2017

Delårsrapport januari – september 2017

Delårsrapport januari – juni 2017

Delårsrapport januari – mars 2017

Prospekt företrädesemission mars 2017

Finansiella rapporter för 2016

Årsredovisning 2016

Bokslutskommuniké 2016

Delårsrapport januari – september 2016

Delårsrapport januari – juni 2016

Emissionsmemorandum juni 2016

Kommuniké från årsstämma i Senzime den 27 april 2016

Delårsrapport januari – mars 2016

Finansiella rapporter för 2015

Årsredovisning 2015

Bokslutskommuniké 2015

Delårsrapport januari – september 2015

Delårsrapport januari – juni 2015

Kommuniké från årsstämma i Senzime den 19 maj 2015

Delårsrapport januari – mars 2015

Finansiella rapporter för 2014

Årsredovisning 2014

Bokslutskommuniké 2014

Finansiella rapporter för 2013

Årsredovisning 2013

Finansiella rapporter för 2012

Årsredovisning 2012