Pressmeddelande; Senzimes OnZurf Probe godkänd för CE-märkning

Uppsala, 18 december 2017. Senzime AB (publ) meddelar att företaget har fått CE-märkningen godkänd för OnZurf Probe, vilket innebär att produkten nu är godkänd för försäljning på den europeiska marknaden.

Pressmeddelande; Senzime erhåller CE-godkännande för TetraGraph

Uppsala, 12 december, 2017. Senzime AB (publ) meddelade idag att bolaget har erhållit CE-godkännande av TetraGraph vilket möjliggör kommersialisering. 

Senzimes delårsrapport för januari - september 2017

Uppsala, 28 november, 2017. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari - september 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Jämförande studie av TetraGraph och TOF-Watch SX

Pressmeddelande Uppsala, 23 oktober 2017. Dr Réka Nemes från Universitetet i Debrecen, Ungern, avdelningen för Anestesiologi och Intensivvård, rapporterar resultat från den jämförande studien mellan TetraGraph och TOF-Watch SX. 

Senzime har lämnat in ansökan om godkännande för TetraGraph i USA

Uppsala, 25 september 2017. Senzime AB (publ) meddelar idag att bolaget har lämnat in en 510(k)-ansökan till amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA för godkännande av TetraGraph i USA.

Senzime tecknar distributionsavtal för den schweiziska marknaden

Uppsala den 18 september 2017. Senzime AB (publ) meddelade idag att bolaget tecknat ett exklusivt distributionsavtal med Leuag AG avseende den schweiziska marknaden.

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Senzime ab (publ)

Extra bolagsstämma i Senzime AB (publ) (”Bolaget”) hölls den 15 september 2017 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala. 

Senzime kallar till extra bolagsstämma med anledning av förslag till införande av personaloptionsprogram

Uppsala, 31 augusti 2017. Senzime AB (publ) kallar till extra bolagsstämma med anledning av förslag till införande av personaloptionsprogram. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 1 300 000 teckningsoptioner samt införande av ett personaloptionsprogram.  

Senzimes delårsrapport för januari - juni 2017

Uppsala, 31 augusti, 2017. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari - juni 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Senzime erhåller amerikanskt patent

Uppsala, 9 augusti 2017. Senzime AB (publ) erhåller amerikanskt patent för TetraSens engångselektroder. Med sin unika design möjliggör TetraSens en snabb applicering med effektiv funktion. Elektroderna används tillsammans med Senzimes monitor TetraGraph som bidrar till effektiv övervakning av patienter under narkos med muskelavslappnande läkemedel. Detta gör det möjligt att enkelt och objektivt avgöra när det är säkert att väcka patienten efter operation, och säkerställa rätt dosering av läkemedel under operation.