Genombrottsaffärer för Senzime i Storbritannien

Pressmeddelande: Uppsala, den 31 mars 2020. Senzime meddelar idag att bolaget har mottagit beställningar på TetraGraph-system och tillhörande engångssensorer från NHS-sjukhusen Medway Maritime Hospital och Sherwood Forest Hospital. Det inledande ordervärdet uppgår till omkring 0,5 MSEK.

COVID-19 - Uppdatering från Senzime

Pressmeddelande: Uppsala, den 25 mars 2020. Senzime AB (publ) meddelar idag att man i dagsläget inte har några indikationer på problem med varuförsörjning eller fördröjningar i kundleveranser och att man arbetar aktivt med att stödja kunder och partners med digitala verktyg under den nuvarande situationen avseende COVID-19.

Senzimes bokslutskommuniké 2019

Pressmeddelande: Uppsala, 14 februari, 2020. Senzime ABs (publ) bokslutskommuniké för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Senzime får ny stororder från Sydkorea och passerar 400 levererade TetraGraph

Pressmeddelande: Uppsala, den 7 januari 2020. Senzime meddelar idag att bolaget har mottagit en ny order på TetraGraph-system och tillhörande engångssensorer från sin distributör i Sydkorea. Ordervärdet uppgår till ca 1,5 MSEK och leverans kommer att ske under innevarande månad. 

Senzime rekryterar USA-chef

Pressmeddelande: Uppsala, 18 december, 2019. Senzime meddelar idag att företaget har rekryterat Chris Estes som chef för bolagets amerikanska verksamhet. Chris tillträder sin tjänst den 6 januari 2020 och kommer även att ingå i Senzime AB:s ledningsgrupp.

Senzimes delårsrapport januari – september 2019

Pressmeddelande: Uppsala, 8 november, 2019. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari - september 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com

Senzime erhåller FDA godkännande

Pressmeddelande: Uppsala, 18 oktober, 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att bolagets medicintekniska system för övervakning av neuromuskulär blockad, TetraGraph, erhållit 510(k) godkännande av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Godkännandet ger tillstånd att marknadsföra och sälja TetraGraph på den amerikanska marknaden.

100 TetraGraph-system till Japan efter regulatoriskt godkännande

Pressmeddelande: Uppsala, 30 augusti 2019. Senzime AB (publ) tecknade i december 2016 ett tioårigt licensavtal med japanska Fukuda Denshi om exklusiv rätt till licensiering och kommersialisering av Senzimes TetraGraph-system på den japanska marknaden. Fukuda meddelar nu att man påbörjar marknadslansering då TetraGraph erhållit japanska myndigheters regulatoriska godkännande. Senzime erhåller samtidigt en milstolpsbetalning om cirka 1,8 miljoner kronor och 100 TetraGraph-system skeppas till Japan.

Senzimes delårsrapport januari – juni 2019

Pressmeddelande: Uppsala, 22 augusti, 2019. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari - juni 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Senzime AB (publ)

Extra bolagsstämma i Senzime AB (publ) hölls den 21 augusti 2019 i bolagets lokaler på Ulls väg 29B i Uppsala varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Kallelse till extra bolagsstämma i Senzime AB (publ)

Aktieägarna i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 augusti 2019 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Ulls väg 29B i Uppsala.

Senzime AB (publ) föreslår riktad nyemission om 30 MSEK till bland andra Länsförsäkringar, Handelsbanken, Segulah och familjen Crafoord

Pressmeddelande: Uppsala, 25 juli 2019.  Styrelsen för Senzime AB (publ) (”Senzime” eller ”Bolaget”) har beslutat att föreslå en riktad nyemission till ett konsortium bestående av ett fåtal strategiskt viktiga investerare, däribland Länsförsäkringar Fonder, Handelsbanken Microcap, Segulah och familjen Crafoord till ett värde av 30 miljoner kronor före emissionskostnader och till en teckningskurs per aktie om 8,90 kronor, motsvarande genomsnittlig kurs de senaste tre handelsdagarna. Emissionslikviden ska stödja den globala lanseringen av TetraGraph.

Senzime fokuserar mot marknaden för narkosövervakning och kommunicerar målsättning för 2019

Pressmeddelande: Uppsala, 9 juli 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att bolaget valt att öka sitt fokus mot marknaden för narkosövervakning som en följd av det ökade intresset för bolagets monitor inom övervakning, TetraGraph, som befinner sig i en global utrullningsfas. Bolaget kommunicerar även leveransmål för 2019.

Senzime får regulatoriskt godkännande och uppföljningsorder från Sydkorea

Pressmeddelande: Uppsala, 8 juli 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att bolagets distributör i Sydkorea har följt upp ordern i maj med en ytterligare order omfattande 30 TetraGraph-system. Beställningen kommer direkt efter att TetraGraph erhållit regulatoriskt godkännande i Sydkorea. 

Senzime kontrakterar ny CFO

Pressmeddelande: Uppsala, 18 Juni 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att bolaget har kontrakterat Erik Bergman som ny CFO samt medlem i ledningsgruppen. Erik efterträder Jessica Roxhed som CFO och tillträder den 1 oktober 2019. 

Senzimes styrelseledamot Ulf Lindskog har avlidit

Pressmeddelande: Uppsala, 7 juni 2019. Det är med stor sorg som vi tvingas meddela att Ulf Lindskog gick bort den 5 juni efter en tids sjukdom i en ålder av 75 år. Ulf valdes in i Senzimes styrelse år 2010 och har varit en mycket uppskattad styrelseledamot och investerare i bolaget. Våra tankar går till Ulfs familj.

Senzime tar första miljonordern i Sydkorea

Pressmeddelande: Uppsala, 29 maj 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att bolagets distributör i Sydkorea har lagt sin första order av TetraGraph och tillhörande förbrukningsvaror. Ordervärdet uppgår till 1,0 MSEK och leverans sker innevarande vecka.

Senzime byter CFO

Pressmeddelande: Uppsala, 14 maj 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att bolagets CFO Jessica Roxhed avgår av personliga skäl och lämnar företaget i augusti 2019. 

Kommuniké från årsstämma i Senzime AB (publ)

Årsstämma i Senzime AB (publ) hölls den 8 maj 2019 i bolagets lokaler på Ulls väg 29B i Uppsala varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Senzimes delårsrapport januari – mars 2019

Pressmeddelande: Uppsala, 8 maj, 2019. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari - mars finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Senzime tecknar nordiskt distributionsavtal med Vingmed Holding A/S

Pressmeddelande: Uppsala, 6 maj 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att det har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med Vingmed Holding A/S för kommersialisering av TetraGraph i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Senzimes årsredovisning för 2018

Pressmeddelande: Uppsala 11 april, 2019. Senzime ABs (publ) årsredovisning för bokföringsår 2018 publiceras idag och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Kallelse till årsstämma i Senzime AB (PUBL)

Pressmeddelande: Uppsala, 9 april 2019. Aktieägarna i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Ulls väg 29B i Uppsala.

Senzime förstärker ledningsgruppen inom marknad och försäljning

Pressmeddelande: Uppsala, 28 mars 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att ledningsgruppen förstärkts med VP Sales (Vice VD och Försäljningsdirektör) och VP Marketing och affärsutveckling (Vice VD och Marknadsdirektör). Detta inom ramen för bolagets tydliga fokus på internationell kommersialisering.

Senzime skickar in ny FDA-ansökan för TetraGraph

Pressmeddelande: Uppsala, 28 mars 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att bolaget lämnat in en ny 510(k) ansökan till amerikanska Food and Drug Administration (FDA) för TetraGraph-systemet. Detta är i linje med tidigare kommunikation och bolagets strategi att minimera tiden för att erhålla FDA-godkännande och därefter lansera TetraGraph på den amerikanska marknaden.

Senzime lanserar TetraGraph Viewer

Pressmeddelande: Uppsala, 26 mars 2019. Senzime AB (publ) tillkännager idag lanseringen av TetraGraph Viewer – en ny mjukvara som möjliggör överföring av data från TetraGraph till en ansluten dator.

Norrlands Universitetssjukhus inleder studie med OnZurf Probe

Pressmeddelande: Uppsala, 25 mars 2019, Senzime (PUBL) meddelar idag att Norrlands Universitetssjukhus har inlett en ny explorativ pilotstudie med OnZurf probe. Studien kommer totalt att inkludera 30 patienter som genomgår en leveroperation.

Akademiska Sjukhuset i Uppsala ny strategisk kund till Senzime

Pressmeddelande: Uppsala, 20 mars 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att avdelningen för Neuroanestesi på Akademiska sjukhuset i Uppsala, har tecknat avtal att köpa TetraGraph-system. Avtalet är av ett mindre värde och omfattar inledningsvis fem TetraGraph-system och tillhörande engångssensorer.

Senzime uppdaterar och optimerar strategin för godkännande av FDA

Pressmeddelande: Uppsala, 15 februari 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att bolaget avser förnya befintlig 510(k)-ansökan till amerikanska Food and Drug Administration (FDA). Baserat på en uppdaterad version av TetraGraph kommer befintlig 510(k)-ansökan att förnyas i syfte att förkorta tiden fram till ett godkännande från FDA.

Senzimes bokslutskommuniké 2018

Pressmeddelande: Uppsala, 15 februari, 2019. Senzime ABs (publ) bokslutskommuniké 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Pia Renaudin tillträder som ny VD för Senzime

Pressmeddelande: Uppsala, 7 februari 2019. Pia Renaudin tillträder som ny VD för Senzime AB (publ).

Senzime erhåller licensbetalning från Fukuda Denshi om cirka 2,4 MSEK

PRESSMEDDELANDE: Uppsala, 21 december 2018. Senzime AB (publ) meddelar härmed att bolaget har uppnått en milstolpe inom ramen för samarbetet med japanska Fukuda Denshi och därmed fakturerar en licensbetalning om cirka 2,4 miljoner kronor relaterat till det exklusiva licensavtal som ingicks år 2016.

Senzime AB (publ) genomför riktad nyemission till två institutioner – tillförs cirka 28 MSEK före emissionskostnader

Pressmeddelande: Uppsala, 12 december 2018. Styrelsen för Senzime AB (publ) (”Senzime” eller ”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 8 maj 2018, beslutat om en riktad nyemission till Handelsbanken Fonder genom fonden Svenska Microcapfond och Länsförsäkringar Fondförvaltning. Den riktade nyemissionen omfattar 4 000 000 aktier till en teckningskurs om 6,90 kronor per aktie motsvarande en premie om cirka två procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de tio senaste handelsdagarna. Genom nyemissionen tillförs Bolaget cirka 28 MSEK före emissionskostnader.

Pia Renaudin ny VD för Senzime

Pressmeddelande: Uppsala, 19 november 2018. Styrelsen i Senzime AB (publ) har idag beslutat att utse Pia Renaudin till ny Verkställande Direktör. Pia tillträder under första kvartalet 2019 och efterträder nuvarande VD Lena Söderström som lämnar Senzime efter närmare sex år. Catrin Molund, Director Marketing & Business Development på Senzime, tillträder från och med idag som tillförordnad VD till dess att Pia tillträder sin tjänst.

Senzimes delårsrapport för januari - september 2018

Pressmeddelande: Uppsala, 8 november 2018. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari - september 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Senzime tecknar ytterligare distributionsavtal för TetraGraph i Europa

Pressmeddelande: Uppsala den 27 September 2018. Senzime AB (publ) meddelade idag att bolaget tecknat exklusiva distributionsavtal för TetraGraph i Italien, Slovenien, Ukraina, Moldavien och Georgien.

Senzimes delårsrapport 2, 2018

Pressmeddelande: Uppsala, 22 augusti 2018. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari - juni 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Kommuniké från årsstämma i Senzime AB (publ)

Årsstämma i Senzime AB (publ) (”Bolaget”) hölls den 8 maj 2018 i Bolagets lokaler på Ulls väg 29B i Uppsala.

Senzimes delårsrapport för januari - mars 2018

Uppsala, 8 maj, 2018. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari - mars 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Senzime tecknar distributionsavtal för TetraGraph i ytterligare 6 länder

Pressmeddelande: Uppsala den 25 april 2018. Senzime AB (publ) meddelade idag att bolaget tecknat exklusiva distributionsavtal för TetraGraph i Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Österrike, Tjeckien och Slovakien.

Senzimes årsredovisning för 2017

Pressmeddelande: Uppsala 17 april, 2018. Senzime ABs (publ) årsredovisning för bokföringsår 2017 publiceras idag och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Kallelse till årsstämma i Senzime AB (publ)

Aktieägarna i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Ulls väg 29B i Uppsala.

Senzime tecknar distributionsavtal i Sydkorea

Pressmeddelande: Uppsala den 19 mars 2018. Senzime AB (publ) meddelade idag att bolaget tecknat ett exklusivt distributionsavtal med Unimedics (unimedics.co.kr) för kommersialisering av TetraGraph i Sydkorea. Ersättning utbetalas per enhet i linje med nuvarande branschkompensation och i kontraktet ingår en lägsta garanterad försäljning. Registreringsprocessen beräknas att slutföras under 2019.

Senzime tecknar ytterligare distributionsavtal för TetraGraph

Pressmeddelande: Uppsala den 7 mars 2018. Senzime AB (publ) meddelade idag att bolaget tecknat exklusiva distributionsavtal för TetraGraph i Spanien och Portugal.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Senzime AB (publ)

Pressmeddelande: Extra bolagsstämma i Senzime AB (publ) hölls den 5 mars 2018 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala.

Omfördelning av aktieägande i Senzime AB (publ)

Pressmeddelande: Uppsala, 19 februari, 2018. Under perioden 19-23 februari 2018 kommer en grupp större ägare, varav två är styrelseledamöter i Senzime AB (publ) (”Senzime”, ”Bolaget”), att omfördela sitt aktieinnehav mellan varandra som en konsekvens av en träffad överenskommelse. Aktierna omfördelas vederlagsfritt som funktion av ändrad fördelningsmetodik relaterat till tidigare genomfört förvärv. 

Senzimes bokslutskommuniké 2017

Pressmeddelande: Uppsala, 16 februari, 2018. Senzime ABs (publ) bokslutskommuniké 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Kallelse till extra bolagsstämma i Senzime AB (publ)

Aktieägarna i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 5 mars 2018 kl. 09.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, 753 20 Uppsala.

Senzime AB (publ) föreslår riktad nyemission till bland andra Segulah Venture AB om totalt 25 MSEK

Pressmeddelande: Uppsala, 16 februari 2018. Styrelsen för Senzime AB (publ) (”Senzime” eller ”Bolaget”) har inför kommersialiseringen av Bolagets produkter beslutat att föreslå en riktad nyemission till ett fåtal strategiskt viktiga investerare, däribland Segulah Venture AB, av högst 4 166 667 aktier till en teckningskurs om 6 kronor per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 8 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de 10 senaste handelsdagarna. Genom nyemissionen tillförs Bolaget 25 MSEK före emissionskostnader.