Pressmeddelande; Senzimes OnZurf Probe godkänd för CE-märkning

Uppsala, 18 december 2017. Senzime AB (publ) meddelar att företaget har fått CE-märkningen godkänd för OnZurf Probe, vilket innebär att produkten nu är godkänd för försäljning på den europeiska marknaden.

Pressmeddelande; Senzime erhåller CE-godkännande för TetraGraph

Uppsala, 12 december, 2017. Senzime AB (publ) meddelade idag att bolaget har erhållit CE-godkännande av TetraGraph vilket möjliggör kommersialisering. 

Senzimes delårsrapport för januari - september 2017

Uppsala, 28 november, 2017. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari - september 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Möt Senzime på Medica i Düsseldorf, 13–16 november

Uppsala, 8 november 2017. Medica i Düsseldorf är världens största mässa inom medicinsk industri. I 17 mässhallar visar utställare från hela världen upp sina produkter. Välkommen att besöka vår monter där vi visar våra produkter inom patientmonitorering OnZurf Probe, CliniSenz Analyzer och TetraGraph. 

Senzime rapporterar från American Society of Anesthesiologists (ASA)

NYHET Uppsala, 26 oktober 2017. Senzime rapporterar från American Society of Anesthesiologists (ASA) årsmöte i Boston, USA

Jämförande studie av TetraGraph och TOF-Watch SX

Pressmeddelande Uppsala, 23 oktober 2017. Dr Réka Nemes från Universitetet i Debrecen, Ungern, avdelningen för Anestesiologi och Intensivvård, rapporterar resultat från den jämförande studien mellan TetraGraph och TOF-Watch SX. 

Senzime har lämnat in ansökan om godkännande för TetraGraph i USA

Uppsala, 25 september 2017. Senzime AB (publ) meddelar idag att bolaget har lämnat in en 510(k)-ansökan till amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA för godkännande av TetraGraph i USA.

Senzime tecknar distributionsavtal för den schweiziska marknaden

Uppsala den 18 september 2017. Senzime AB (publ) meddelade idag att bolaget tecknat ett exklusivt distributionsavtal med Leuag AG avseende den schweiziska marknaden.

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Senzime ab (publ)

Extra bolagsstämma i Senzime AB (publ) (”Bolaget”) hölls den 15 september 2017 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala. 

Senzime presenterar på Aktiespararnas Aktiekväll 11 oktober 2017

Den 11 oktober presenterar Senzimes CFO Jessica Roxhed den senaste utvecklingen i bolaget på Aktiespararnas Aktiekväll på Ekonomikum i Uppsala. 

Senzime kallar till extra bolagsstämma med anledning av förslag till införande av personaloptionsprogram

Uppsala, 31 augusti 2017. Senzime AB (publ) kallar till extra bolagsstämma med anledning av förslag till införande av personaloptionsprogram. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 1 300 000 teckningsoptioner samt införande av ett personaloptionsprogram.  

Senzimes delårsrapport för januari - juni 2017

Uppsala, 31 augusti, 2017. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari - juni 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Senzime at the Innovation Pavilion

Uppsala, August 9, 2017. Senzime AB (publ) has been selected to exhibit at the Innovation Pavilion at The MedTech Conference in San José, California September 25-27. Ten innovative companies has been given this opportunity by AdvaMed.

Senzime erhåller amerikanskt patent

Uppsala, 9 augusti 2017. Senzime AB (publ) erhåller amerikanskt patent för TetraSens engångselektroder. Med sin unika design möjliggör TetraSens en snabb applicering med effektiv funktion. Elektroderna används tillsammans med Senzimes monitor TetraGraph som bidrar till effektiv övervakning av patienter under narkos med muskelavslappnande läkemedel. Detta gör det möjligt att enkelt och objektivt avgöra när det är säkert att väcka patienten efter operation, och säkerställa rätt dosering av läkemedel under operation.

TetraGraph – klinisk användning och jämförelse presenteras i ASA-abstrakt

Uppsala, 21 juni 2017. Senzime AB (publ) rapporterar i samarbete med Dr Réka Nemes vid Debrecens universitet, Institutionen för anestesiologi och intensivvård, Debrecen, Ungern, resultat från jämförande undersökning av TOF-Watch SX och TetraGraph.

Senzime presenterar på Aktiespararnas Investeringsträff 26 juni 2017

Senzime erhåller ISO 13485-certifiering

Uppsala, 12 juni 2017. Senzime AB (publ) har erhållit ISO 13485-certifiering, vilket är en viktig milstolpe i CE-märkningsprocessen för företagets första monitoreringsprodukter.

Interesting days at the Euroanesthesia 2017 meeting

Uppsala, June 8, 2017. As previously announced, Senzime AB (publ) participated at the Euroanesthesia (ESA) 2017 meeting in Geneva Switzerland June 3-5. ESA is the leading European Organisation for Anaesthesia, Critical Care, Pain and Perioperative Medicine. 

Senzime presenterar på Småbolagsdagen 12 juni 2017

Senzime inleder klinisk studie med CliniSenz System

Uppsala, 31 Maj 2017. Senzime AB (publ) inleder en klinisk studie med CliniSenz för lokal uppföljning av laktat efter operation av patienter med matstrupscancer, en sjukdom som drabbar cirka 500 000 patienter globalt årligen.  I dagsläget är den huvudsakliga behandlingsmetoden kirurgi med risk för ett flertal operationer och ökad dödlighet. Med CliniSenz är det möjligt att övervaka läkningsprocessen efter operation och upptäcka komplikationer i ett tidigt skede. Studien har godkänts av Etikprövningsnämnden och väntas inledas i början av juni 2017.

Meet Senzime at Euroanesthesia 2017

Uppsala, May 24, 2017.  Senzime AB (publ) will be participating at Euroanaesthesia 2017 in Geneva, Switzerland June 3-5, 2017. 

Senzime beviljas ytterligare patent för OnZurf Probe

Uppsala, 24 Maj, 2017. Senzime ABs (publ) ansökan om nytt svenskt patent för OnZurf Probe har godkänts vilket stärker Senzimes patentportfölj. Onzurf Probe är en ny generation av mikrodialysprobe som ger möjlighet till organspecifik monitorering av exempelvis tarm, lever och njure efter kirurgiska ingrepp. Tekniken gör det möjligt att följa läkningsförloppet och ge tidiga varningssignaler på komplikationer såsom ischemi (syrebrist) och anastomosläckage (läckage i vävnadsskarv).

Kommuniké från årsstämma i Senzime AB (publ)

Årsstämma i Senzime AB (publ) hölls den 23 maj 2017 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala. 

Omsändning: Senzimes delårsrapport för januari - mars 2017

Uppsala, 23 maj, 2017. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari - mars 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Senzimes delårsrapport för januari - mars 2017

Uppsala, 23 maj, 2017. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari - mars 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Senzime får forskningsanslag från Green Innovation Park

Uppsala, 19 Maj 2017. Senzime (publ) erhåller forskningsanslag, GIP-medel för samverkan, via Green Innovation Park för att genomföra en studie som syftar till att utvärdera möjligheten att använda OnZurf Probe för att följa hur olika substanser sprider sig i jord. Studien kommer att genomföras på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå där Senzime idag har ett etablerat samarbete med en forskare på Institutionen för skogens ekologi och skötsel. Anslaget är på 50 000 sek och ger bolaget möjlighet utöka marknadsmöjligheterna för OnZurf Probe till att även omfatta mätningar i naturen. 

Senzime har deltagit på International Anesthesia Research Society Annual meeting, IARS

Washington DC 6-9 Maj, 2017

TetraGraph presenteras i vetenskapligt abstrakt på IARS, Washington

Uppsala, 5 maj, 2017. Senzime AB (publ) meddelar att det vetenskapliga abstraktet “Examining Awake Volunteer Pain Scores and Operator Ease of Use of a Novel Neuromuscular Blockade Monitor” presenteras under IARS årsmöte i Washington där 1200 anestesiologer deltar. 

Senzimes årsredovisning för 2016

Uppsala, 28 april, 2017. Senzime ABs (publ) årsredovisning för bokföringsår 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Senzimes årsredovisning för 2016

Uppsala, 28 april, 2017. Senzime ABs (publ) årsredovisning för bokföringsår 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Senzimes första handelsdag på Nasdaq First North

Uppsala, 11 april 2017. Senzime AB (publ) slutförde nyligen en nyemission som tillförde bolaget 24,4 MSEK före emissionskostnader. I samband med detta har Senzime ansökt om notering på Nasdaq First North vilket har godkänts med första handelsdag 11 april 2017. Senzime är sedan tidigare noterat på Aktietorget. 

Marknadsmeddelande 92/17 – Senzime AB byter lista och avnoteras från AktieTorget efter stängning den 10 april 2017

Senzimes företrädesemission övertecknad

Uppsala, 3 april 2017. Teckningsperioden för Senzime AB (publ)s nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) löpte ut den 28 mars 2017 och intresset för teckning av aktier har varit stort. Företrädesemissionen tecknades till 103 procent inom ramen för det ursprungliga erbjudandet. Bolaget kommer således att tillföras cirka 24,4 MSEK före emissionskostnader, vilka uppskattas till 3,1 MSEK. Inga garantiåtaganden kommer att behöva tas i anspråk.

Offentliggörande av prospekt avseende Senzimes företrädesemission samt ansökan om listning på Nasdaq First North

Uppsala, 14 mars 2017. Styrelsen i Senzime AB (publ) (”Senzime”) har upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission som beslutades om på extra bolagsstämma i Senzime den 3 mars 2017. Styrelsen för Senzime har även ansökt om listning på Nasdaq First North och första handelsdag på Nasdaq First North beräknas vara den 11 april 2017.

Accepterat abstrakt till IARS 2017

Uppsala, 13 mars, 2017. Senzime AB (publ) meddelar att Dr. J. Ross Renew och Prof. Sorin Brull från Mayo Clinic kommer att presentera abstraktet “Examining Awake Volunteer Pain Scores and Operator Ease of Use of a Novel Neuromuscular Blockade Monitor” på IARS årsmöte och Internationella Vetenskapliga Symposium i Washington DC den 6-9 maj 2017. I abstraktet jämförs TetraGraph med TOF-Watch med avseende på användarvänlighet och eventuellt upplevt obehag. 

Träffa Senzime

Uppsala, 7 mars 2017 — Senzime genomför en nyemission för att tillföra tillväxtkapital och accelerera den globala kommersialiseringen och meddelar idag att bolaget kommer att presentera vid ett antal investerarmöten under mars.

Marknadsmeddelande 45/17 - Information om företrädesemission Senzime

Sista dag för handel i bolagets aktie, SEZI, med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 8 mars, 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 9 mars, 2017.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Senzime AB (publ) – beslut om företrädesemission

Aktieägarna i Senzime har vid extra bolagsstämma den 3 mars 2017 beslutat, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Kallelse till extra bolagsstämma i Senzime AB (publ)

Aktieägarna i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 mars 2017 kl. 09.30 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Vaksalagatan 10, 753 20 Uppsala.

Bokslutskommuniké 2016