VD har ordet

Covid-19 har hittills lett till att cirka 30 miljoner operationer i världen har blivit framflyttade. Många patienter i behov av kirurgi är drabbade av vårdens tillfälliga omställning. Sjukvården står nu inför stora utmaningar att snabbt komma i kapp med den stora eftersläpningen av operationer. Efterfrågan på lösningar som bidrar till att öka flödet av patienter, och samtidigt minskar risken för komplikationer med extra vårdtid, har accelererat.

Senzime leder den digitala omställningen av neuromuskulär monitorering i operationsrummet. TetraGraph® systemet säkerställer rätt läkemedelsdosering samt tidpunkt när patienten kan andas på egen hand och säkert kan lämna operationsrummet utan risk för andningsrelaterade komplikationer. Senzimes produkter kan därmed bidra till att öka patientflöden och minska läkemedelskostnader.

Under kvartalet accelererade vi våra satsningar på den amerikanska marknaden. Ytterligare rekryteringar genomfördes inom försäljningsorganisationen inom en marknad med tillgång till stark  kompetens och stort intresse för Senzime. Rekryteringarna är i linje med vår strategi med direktförsäljning i sjukhustäta stater. Samtidigt har vi tecknat distributionsavtal med två väletablerade aktörer specialiserade inom anestesiområdet. Strategin med stor andel egen direktförsäljning ligger emellertid fast.

I Europa har vi under kvartalet flyttat fram våra positioner framförallt i Storbritannien, Schweiz samt Italien. I Australien ökar försäljningen av TetraGraph® trots att de drabbats hårt av Covid-19.

Vi noterar en fortsatt positiv global trend kring övergång till digital monitorering av patienter som undergår narkos. Vår försäljning mattades tillfälligt av under det andra kvartalet i linje med marknaden, men vi noterade också en tydlig ökning i efterfrågan under maj och juni. Vi bedömer att den positiva trenden kvarstår.

Den medicintekniska industrin står nu inför en teknologisk omställning där säljprocesser i allt större omfattning blir virtuella. Som ett naturligt led höll Senzime i samarbete med högt ansedda Anesthesia Patient Safety Foundation (APSF) en serie webinars med världsledande anestesiologer med budskap att övergå till digital och objektiv monitorering.

För att ge oss förutsättningar att ytterligare och långsiktigt accelerera våra satsningar i USA, Europa och Asien genomförde vi under inledningen av kvartalet en riktad nyemission som tillförde 73,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen riktades utan rabatt till Fjärde AP-Fonden, Swedbank Robur Microcap, TIN Fonder, Danske Invest Småbolagsfond, Handelsbanken Fonder, Länsförsäkringar Fonder och ÖstVäst Capital Management.

Jag är oerhört stolt över mitt team som driver på den digitala omställningen för en ökad patientsäkerhet när världen nu stegvis återgår till en ny normal nivå.

Uppsala i  augusti 2020

Pia Renaudin, VD