VD har ordet

Den ökade accessen till sjukhus mot slutet av kvartalet innebar att september månads försäljning var den bästa någonsin i Senzimes historia. Under årets tre första kvartal ökade försäljningen med 45 procent jämfört med samma period 2019. Försäljning från samtliga regioner bidrog till resultatet.

I Schweiz och Storbritannien ser vi exempel på sjukhus som uppgraderat från analog övervakningsteknik till vårt digitala TetraGraph® system. Bidragande faktorer har varit krav på högre precision, användarvänlighet och möjlighet att kunna övervaka vid alla typer av kirurgi. Vi har ett tjugotal utprövningar som pågår vilket är särskilt glädjande med tanke på att sjukhus under en period inte tillåtit besök av representanter från företag.

Det var också oerhört betydelsefullt för oss att efter tredje kvartalets utgång teckna distributionsavtal med The Surgical Company som är en av de ledande aktörerna på den franska anestesimarknaden. Detta ger oss ett snabbt tillträde, samtidigt som vi står i begrepp att leverera vår första order till ett universitetssjukhus i landet. I Frankrike kom det nyligen nya kliniska riktlinjer med rekommendationer som stödjer användandet av Senzimes produkter vid operationer.

I Sydkorea löper försäljningen av våra engångssensorer TetraSens® på, vilket tydligt visar på hävstången i vår affärsmodell. Jag förväntar mig fler beställningar av såväl TetraGraph® som TetraSens® från Sydkorea under året.

I USA har vi successivt expanderat vår affär och vi har nu nått första etableringsnivån med totalt sex medarbetare i teamet. Vi har lyckats attrahera spetskompetens från ledande, globala företag såsom Medtronic och Masimo. Vi har även ett nära samarbete med våra amerikanska distributörer i syfte att komplettera vår direkta försäljningsmodell i vissa regioner. Vi har flera pågående kliniska utprövningar i USA och ytterligare inplanerade.

Som en del i vår nya strategi att fokusera på marknaden för narkosövervakning tecknade vi under början av november ett licensavtal med italienska Moss S.p.A. Affären innebär att Moss får en 10-årig licensrätt att tillverka och sälja OnZurf® Probe på den europeiska marknaden. Avtalet bedöms generera licensintäkter till Senzime på SEK 100 miljoner över perioden.

Vi ser en stark underliggande efterfrågan för våra produkter och nya kliniska riktlinjer annonseras löpande till vår favör. Varje år genomförs närmare 80 miljoner operationer med neuromuskulär blockad med behov av neuromuskulär monitorering. Senzime står redo att tillhandahålla TetraGraph®-systemet på global basis. Vi gör det med en kombination av egen säljstyrka och väletablerade distributörer. Vi bygger Sveriges nästa exportsuccé inom medicinteknik och avancerad patientmonitorering. Tillsammans förbättrar vi vården och räddar liv.

Uppsala i november 2020

Pia Renaudin, VD