Specifik och snabb provtagning från ytan av ett organ

  • Kontinuerlig provtagning

  • Samlar in biomarkörer

  • Mindre invasiv

  • Mindre stress för organet

OnZurf Probe är baserad på mikrodialystekniken och är en vidareutveckling av de mikrodialyskatetrar som finns för kliniskt bruk. OnZurf Probe har en unik fastsättning som tillåter proben att placeras på ytan av ett organ utan att penetrera vävnaden och orsaka onödig stress till organet.  OnZurf Probe är främst avsedd för kontinuerlig provtagning av substanser som kan analyseras med CliniSenz Analyzer. OnZurf Probe kan också användas som en provtagningsanordning för andra analytiska system, såsom HPLC (högpresterande vätskekromatografi).

Prekliniska studier har visat att mätningarna från hjärtat, levern och tarmens yta avspeglar de metaboliska förlopp som sker inne i hjärtmuskeln, leverparenkymet och tarmlumen. Prekliniska studier har också visat att OnZurf Probe möjliggör tidig detektion av patofysiologiska processer för syrebristtillstånd i tunntarmen då inga andra systemiska markörer för syrebrist eller inflammation kunde detekteras i blodet.

ISO EN 13485 certificate

CE certificate

Broschyr OnZurf Probe