Senzime genomför Kliniska prövningar med OnZurf Probe och CliniSenz System på:

  • Akademiska sjukhuset, Uppsala, Sverige (CliniSenz System)
  • Skåne Universitets sjukhus, Lund, Sverige (OnZurf Probe)

Om du vill läsa mer om studien, hittar du mer information under pressmeddelanden.

Är du intresserad att genomföra kliniska studier med oss?

Kontakta: info@senzime.com