Data Management

Med TetraConnect är det enkelt för klinikern att se och exportera data från TetraGraph® i såväl PDF- som Excelformat. Webbportalen ger dessutom användaren access till omfattande dataposter för kliniskt användande eller för forskningssyfte. Det är också möjligt att markera händelser, göra annoteringar och att se den under kirurgin uppmätta neuromuskulära responsen (TOFR, TOFC, PTC) i detaljerade grafer.