Nästa generations patientövervakning

  • Detekterar tidiga tecken på komplikationer

  • Skapar förutsättningar för tidig diagnos

  • Kontinuerliga mätningar

  • Provtagningsintervall mellan 5 minuter upp till 4 timmar

CliniSenz Analyzer är framtidens system för postoperativ övervakning av patienter och behöver endast små provvolymer för analys. Resultaten från CliniSenz Analyzer är specifika och har hög precision. Analysatorn arbetar med enzymbaserat värmeflöde vilket minskar risken för störningar från andra substanser som t ex läkemedel. CliniSenz Analyzer används tillsammans med OnZurf Probe och IV- mikrodialyskateter.