CliniSenz® Analyzer är baserad på den patenterade biosensorteknologin som ger mycket noggranna och specifika analyser av biomarkörer som glukos eller laktat. Biosensorn består av ett mikroflödeschip som innehåller små gjutna mikrokanaler och en mikroreaktor i centrum. Mikroreaktorn, som är ”hjärtat” av biosensorn, innehåller ett bärarmaterial som är tillverkat av porösa mikrosfärer där specifika enzymer är immobiliserade. För maximal känslighet är kanalerna utformade i ett speciellt mönster, som möjliggör fullständig enzymatisk reaktion, vilket också ger en snabb svarstid.

Biosensorn i CliniSenz® Analyzer reagerar endast på värmeflödet från den enzymatiska reaktionen i jämförelse med annan sensorteknologiska instrument som är beroende av effekter från elektrontransport t ex. fluorescens eller liknande. Förutom att biosensorn ska vara noggrann och känslig är det viktigt att den har en hög specificitet då många andra biosensorer har problem med störningar. Störningarna kan bero på att biosensorerna kan reagera med andra ämnen som finns i t ex blodet. Detta kan leda till felaktiga testresultat som i slutändan kan äventyra patienternas hälsa. I kliniskt arbete och vid läkemedelstillverkning, kan denna störning vara ett stort problem. Inom sjukvården kan olika läkemedel hos en patient interferera med biosensorn och då ge ett felaktigt resultat. Exempel på några vanliga ämnen som kan störa analyserna är paracetamol, askorbinsyra, urinsyra, dopamin, acetylsalicylsyra, maltos och olika sockeralkoholer.