Specifik och snabb provinsamling från ytan av ett organ

  • Kontinuerlig mikrodialys provtagning

  • Samlar in biomarkörer

  • Mindre invasiv

  • Mindre stress för organet

  • Introduceras vid operation

OnZurf Probe är en CE-märkt steril engångsprodukt som möjliggör kontinuerlig övervakning i gastrointestinala organ som matstrupe, mage och lever. OnZurf Probe har en unik fastsättning som tillåter proben att placeras på ytan av ett organ utan att penetrera vävnaden och orsaka onödig stress till organet.

Bortsett från den CE-märkta indikationen som nämns ovan har experimentella studier visat att mätningarna från hjärtat, levern och tarmens yta avspeglar de metaboliska förlopp som sker inne i hjärtmuskeln, leverparenkymet och tarmlumen, vilket gör OnZurf Probe till en utmärkt provsamlare avsedd för övervakningsändamål.

OnZurf Probe finns i två olika utföranden OnZurf Probe Continuous och OnZurf Probe On Demand. OnZurf Probe Continuous har längre in- och utloppsslangar för att den skall kunna användas tillsammans med ett patientnära mikrodialys analysinstrument.  OnZurf Probe On Demand har en kort utloppsslang på luerkopplingen (hanen) för att provet från OnZurf Probe On Demand skall nå botten i mikroprovröret. OnZurf Probes inloppsslang kan anslutas till en mikrodialyspump. Proverna kan analyseras med IVD-instrument eller skickas till kliniskt laboratorium för vidare analys med t.ex. HPLC. OnZurf Probe kan också anslutas till mikrodialysinstrumentet CliniSenz Analyzer (under utveckling) för direkt patientövervakning av extracellulära laktat trender.

ISO 13485 EN Certificate

OnZurf Probe order information

CE certificate

Broschyr OnZurf Probe