Nästa generation TOF-monitor

  • Armen kan ligga utmed kroppen under operationsduken då EMG inte mäter muskelrörelser

  • Mindre än 10 sekunders starttid, inget behov av kalibrering

  • Engångselektroder underlättar hanteringen samt förhindrar korskontaminering

  • Exakta och tillförlitliga mätvärden

TetraGraph är en unik, EMG-baserad patientmonitor som är enkel att använda, kompakt och portabel, batteridriven, och kan hjälpa läkaren att fatta beslut om graden av neuromuskulär funktion i realtid.

Framstegen inom datateknik och elektronisk miniatyrisering har möjliggjort utvecklingen av en miniatyriserad, portabel LED-bildskärm som kan leverera stimuli till en nerv och spela in, mäta, analysera och rapportera muskelelektrisk aktivitet för att bestämma muskelfunktionen. Allt utförs i realtid; systemet kräver mindre än 30 sekunder för uppställning; övervakningen är icke-invasiv; TetraGraph är ansluten till patienten genom engångselektroder för att minimera korskontaminering mellan patienter samt underlätta placeringen.

Användningen av TetraGraph löser begränsningar som finns med befintliga andra tekniker; såväl acceleromyography (AMG) som kinetomyography (KMG) kräver att den stimulerade muskeln ska kunna röra sig fritt. Men i de flesta operationer (laparoskopi,  robotiserade, neurokirurgiska, ortopediska och bröstkorg), är inte tillgång till patientens hand för att övervaka den neuromuskulära funktionen tillgänglig, eftersom patientens armar är begränsade av operationsdukar. I sådana operationer är neuromuskulär kontroll helt enkelt inte praktiskt. Däremot är EMG övervakning med TetraGraph möjligt eftersom tekniken registrerar elektrisk aktivitet, inte muskelrörelser.

TetraGraph instruktionsfilm