TetraGraph är ett unikt system för övervakning av patienter under narkos med muskelrelaxerande läkemedel. Systemet gör det möjligt att objektivt mäta nivån av patientens neuromuskulära blockering samt stödjer en säker extubering av patienter för att tillåta spontant andning. Varje år får över 70 miljoner patienter som genomgår kirurgi muskelrelaxerande läkemedel och forskning har visat att över 30 procent drabbas av postoperativa komplikationer om objektiv patientövervakning saknas.

TetraGraph är avsett för att enkelt och med hög precision förbättra övervakningen av dessa patienter för att minska komplikationer och vårdkostnader. Objektiv övervakning av patienter som får muskelrelaxerande läkemedel är idag etablerad praxis på ett flertal marknader och länder.

Systemet består av en portabel patientmonitor och icke-invasiva elektrosensorer. Dessa engångselektroder kan appliceras på armen och handen, stimulerar ulnarnerven med elektriska signaler och analyserar i realtid muskelns totala aktionspotential.