Nästa generation TOF-monitor

  • Armen kan ligga utmed kroppen under operationsduken då EMG inte mäter muskelrörelser

  • Mindre än 30 sekunders starttid, inget behov av kalibrering

  • Engångselektroder underlättar hanteringen samt förhindrar korskontaminering

  • Exakta och tillförlitliga mätvärden

TetraGraph är en unik, EMG-baserad patientmonitor som är enkel att använda, kompakt och portabel, batteridriven, och kan hjälpa läkaren att fatta beslut om graden av neuromuskulär funktion i realtid.

Framstegen inom datateknik och elektronisk miniatyrisering har möjliggjort utvecklingen av en miniatyriserad, portabel LED-bildskärm som kan leverera stimuli till en nerv och spela in, mäta, analysera och rapportera muskelelektrisk aktivitet för att bestämma muskelfunktionen. Allt utförs i realtid; systemet kräver mindre än 30 sekunder för uppställning; övervakningen är icke-invasiv; TetraGraph är ansluten till patienten genom engångselektroder för att minimera korskontaminering mellan patienter samt underlätta placeringen.

Användningen av TetraGraph löser begränsningar som finns med befintliga andra tekniker; såväl acceleromyography (AMG) som kinetomyography (KMG) kräver att den stimulerade muskeln ska kunna röra sig fritt. Men i de flesta operationer (laparoskopi,  robotiserade, neurokirurgiska, ortopediska och bröstkorg), är inte tillgång till patientens hand för att övervaka den neuromuskulära funktionen tillgänglig, eftersom patientens armar är begränsade av operationsdukar. I sådana operationer är neuromuskulär kontroll helt enkelt inte praktiskt. Däremot är EMG övervakning med TetraGraph möjligt eftersom tekniken registrerar elektrisk aktivitet, inte muskelrörelser.

TetraGraph instruktionsfilm

ISO EN 13485 certificate

CE Certificate