Lars Wiklund

Wiklund är professor emeritus i anestesiologi och intensivvård samt innehar och har innehaft en rad olika uppdrag och förtroendeposter inom Uppsala universitet, liksom inom det medicinska fackområdet, både nationellt och internationellt.

Wiklund ägde 14 000 aktier i Senzime per 2019-03-31