Lars Wiklund

Wiklund är professor emeritus i anestesiologi och intensivvård samt innehar och har innehaft en rad olika uppdrag och förtroendeposter inom Uppsala universitet, liksom inom det medicinska fackområdet, både nationellt och internationellt.
Wiklund ägde 8 800 aktier i Senzime per 2017-03-31