VD har ordet

Senzime har under 2018 påbörjat utrullningen av TetraGraph. I och med detta har vi inlett ett nytt viktigt kapitel i bolagets historia. Samtidigt har vi bara börjat resan mot att uppnå vår ambition att bli världsledande inom patientövervakning.

Efter att ha utvecklat våra effektiva lösningar och fått dem certifierade och godkända inleder vi nu en ny fas där kommersiellt fokus och patientbehov kommer stå i centrum. Överallt i världen har kirurger, narkosläkare och vårdpersonal behov av att bättre kunna följa upp patienterna innan, under och efter operationer. Vi kan nu erbjuda dem lösningar för högkvalitativ uppföljning och övervakning som gör det möjligt för patienterna att återhämta sig säkrare och snabbare.

TetraGraphs lansering påbörjades genom ett antal distributions- och licensavtal. Nu krävs en fokuserad och proaktiv kommersiell bearbetning av våra nyckelmarknader, befintliga partnerskap och nya marknader för att öka vår försäljning och marknadsnärvaro. Detta är vår prioritet för 2019.

Under 2018 fick vi även förtroende från ett antal nya institutionella ägare som tillförde kapital inför vår nu inledda kommersialiserings- och tillväxtfas. Senzime har ett bra utgångsläge och jag ser fram emot att leda företagets fortsatta utveckling.

Uppsala i februari 2019, Pia Renaudin, VD