VD har ordet

Första kvartalet har varit intensivt, och det är fantastiskt att se början på en positiv försäljningstrend med nya kunder såväl i Spanien som Schweiz och Sverige. I Sverige har vi under kvartalet sålt monitorer till ett antal större sjukhus varav Akademiska Sjukhuset är ett.  Avtalet med Vingmed gör det möjligt för oss att möta det ökade intresset i Sverige och utöka vårt erbjudande till övriga nordiska länder. Med deras långa erfarenhet och professionalism har vi hittat en stark partner som vi kan arbeta tillsammans med för att öka försäljningen i Norden.

I Europa har vi lagt fokus på prioriterade marknader där vi lagt mer tid på att vara närmare slutkunden. Senzime har under året samarbetat med ett flertal renommerade anestesiologer och kirurger som tilltalats av den potential som våra produkter har när det gäller precision, användarvänlighet och kliniska möjligheter. Vi deltog bl.a i en utbildningssatsning inom neuromuskulär övervakning i London och träffade narkosläkare som fick möjlighet att lära sig mer om TetraGraph. Responsen från dessa sessioner var väldigt positiv!

En annan viktig händelse under kvartalet var att vi skickade in en ny ansökan för TetraGraph till FDA, där vi förväntar oss ett godkännande under året. Parallellt pågår ett större arbete med att såväl strategiskt som praktiskt förbereda lanseringen i USA som kommer att följa direkt efter att vår ansökan godkänts.

I Asien förbereder sig vår japanska licenspartner för en marknadslansering av TetraGraph när denna godkänts av de japanska myndigheterna vilket vi beräknar kommer att ske efter sommaren 2019. Även vår distributör i Korea förväntas få regulatoriskt godkännande under året med beräknad försäljningsstart i slutet av sista kvartalet.

Jag uppskattar att ni följer oss på resan och ser fram emot ytterligare nyheter under nästa kvartal!

Uppsala i maj 2019, Pia Renaudin, VD