Efter flera års hårt arbete kan vi äntligen gå från ord till handling. Under december 2017 erhöll vi CE-godkännande av TetraGraph samt OnZurf Probe. Nu är kommersialiseringen i gång och vi har levererat våra första system till kunder. Vi har mångårig forskning i ryggen, ett starkt team och ett antal distributörs- och licensavtal på plats. Efterfrågan och drivkrafter är tydliga och vi fokuserar på att ta ledningen på mångmiljardmarknaden för peri- och postoperativ monitorering.

För att accelerera den internationella marknadsbearbetningen har vi idag annonserat en föreslagen riktad nyemission om 25 MSEK till bland annat Segulah Venture. Emissionen ger oss manöverutrymme och vi välkomnar också ytterligare en stark och långsiktig ägare i bolaget. Finansieringen ger oss möjlighet att accelerera marknadsutrullningen och den stärker vår position i förhandlingar med ytterligare potentiella strategiska partners.

Och drivkrafterna för våra produkter är betydande. Detta belystes då frågan om patientsäkerhet och nödvändiga åtgärder för att minska komplikationer efter operationer fick stort utrymme under årsmötet för American Society of Anesthesiologists (ASA) – världens största anestesirelaterade möte där de mest inflytelserika och betydelsefulla personerna inom anestesiologi, smärtmedicin och medicinsk vård samlas. Över 70 miljoner patienter genomgår årligen kirurgi där man använder både narkos och muskelrelaxerande läkemedel och forskning har visat att över 30 procent drabbas av postoperativa komplikationer om objektiv patientövervakning saknas. TetraGraph är ett unikt system som utvecklats för att bidra till färre postoperativa komplikationer med en kostnadseffektiv och användarvänlig lösning.

Efter rapportperioden har vi utöver tidigare distributions- och licensavtal dessutom tecknat ett licensavtal med Philips. Ett strategiskt viktigt avtal över tid som möjliggör att TetraGraph kan integreras med Philips globala system för patientmonitorering.

Nu ser vi fram emot att under 2018 fortsätta rapportera om Senzimes framsteg​.

Uppsala i februari 2017

Lena Söderström, VD