VD har ordet

Vi är nu halvvägs in på året och arbetet med lanseringen av TetraGraph fortsätter i intensiv takt. En genombrottsorder på 50 stycken TetraGraph-system från Sydkorea i maj följdes snabbt upp av ytterligare en order i juli på 30 system i och med det regulatoriska godkännandet i landet. Senzimes utbildning av vår distributörs 70 säljare på plats i Seoul innebar en riktigt stark start i Sydkorea!

Vår globala utrullning av TetraGraph har inletts. Hittills har vi levererat system till bland annat Sydkorea, Spanien, Schweiz, Irland, Ungern, Italien, Portugal och Sverige. Vår ambition är att leverera totalt 300 stycken TetraGraph-system under 2019. Det ger en bra start mot det långsiktiga målet att bygga upp en stor, global installerad TetraGraph-bas som genererar löpande försäljning av engångssensorer m.m.

Ledningsgruppen har tillsammans med styrelsen beslutat att fokusera verksamheten i linje med marknadsefterfrågan och uppenbara kommersiella möjligheter för TetraGraph. Alltfler länder inför nu kliniska riktlinjer som ligger helt i linje med TetraGraph baserat på digital och objektiv monitorering av patienten. Senzimes övriga produkter och utvecklingsprojekt samlas därför i ett nytt affärsområde för att senare licensieras alternativt kommersialiseras i egen regi.

Under andra halvan av 2019 kommer vår lansering i USA att ges högsta prioritet. Redan nu pågår rekryteringsprocessen av en platschef samt arbetet med att sätta upp ett dotterbolag för den kommande amerikanska verksamheten. Den nyemission vi genomför under innevarande kvartal syftar till att möjliggöra dessa satsningar. Därmed har vi finansieringen, produkten och marknadsmöjligheterna på plats för att bygga något riktigt stort.

Det blir en spännande höst!

Uppsala i augusti 2019, Pia Renaudin VD