Inledningen av 2018 har präglats av fortsatt högt tempo, både vad gäller försäljning och distributionsavtal på nya marknader. Produktionssättningen av TetraGraph-systemet är klar och försäljningen har startat. Intresset för våra produkter är stort och vi har redan levererat ett trettiotal system.

Under kvartalet har vi tecknat distributionsavtal med nya partners i Spanien, Portugal, Sydkorea samt efter rapportperiodens slut även i Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Österrike, Tjeckien och Slovakien. Sammantaget med tidigare distributionsavtal samt licensavtalet med Fukuda Denshi i Japan har vi nu avtal på 13 marknader utanför Sverige. Vi bedömer att distributionsavtal för ytterligare marknader kommer tecknas under innevarande år.

För att ytterligare accelerera den internationella utrullningen och stärka vår position i förhandlingar med potentiella strategiska partners har vi under kvartalet genomfört en riktad emission om cirka 25 MSEK till bland annat Segulah Venture.

I början av året tecknade vi även ett samarbetsavtal med Philips vilket var en milstolpe för Senzime. Samarbetet med Philips, som är en global aktör inom patientinformationssystem, möjliggör att data från TetraGraph kan visas på alla Philips IntelliVue patientmonitorer över hela världen. Ytterligare två patentansökningar har också lämnats in för att stärka skyddet av vårt TetraGraph-system.

Nu tar Senzime stora kliv. Vi har unika, CE-godkända medicintekniska system som kostnadseffektivt kan förebygga miljontals komplikationer i vården – varje år, och vi har tecknat distributörs- och licensavtal för flera potentiellt stora marknader för oss. Givet orderingång och vår bedömning av hur försäljningen kommer utvecklas ser vi fram emot en växande installerad bas av mätinstrument, som kopplad till försäljning av förbrukningsvaror, även kommer medföra högre bruttomarginaler.

Sammanfattningsvis säger jag som tidigare – vi ser fram emot att under 2018 fortsätta rapportera om Senzimes framsteg.

Uppsala i maj 2018

Lena Söderström, VD