VD har ordet

FDA-godkännandet av TetraGraph i USA var en höjdpunkt under det fjärde kvartalet 2019 och innebar ett stort genombrott för Senzime. Godkännandet innebär att vi kan påbörja försäljning på världens största marknad. Kort därefter kunde vi också informera om att vi rekryterat en mycket välmeriterad USA-chef som kommer att driva arbetet med att etablera oss på den amerikanska marknaden, med försäljning både via distributörer och direkt till slutkund.

I januari 2020 slutfördes registreringen av vårt helägda dotterbolag – Senzime Inc. – i Florida. Behovet av objektiv neuromuskulär monitorering är mycket stort i USA och vi ser nu fram emot att vara drivande i att minska narkosrelaterade komplikationer för miljontals patienter. Vi står redo med ett mycket intressant produkterbjudande som möter stort intresse i marknaden som nu allt fortare ställer om till de typer av digitala lösningar vi erbjuder.

Större beställningar från bland annat Australien, Schweiz och Sydkorea har lett till att vi uppnått vårt kommunicerade mål för 2019 om 300 levererade instrument och vid utgången av januari 2020 hade vi levererat drygt 400 TetraGraph-system. Leveranser har också genomförts till kunder i Japan, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Spanien och Italien. Vi har nyligen även ingått distributionsavtal med nya partners i Storbritannien och Polen.

Jag ser fram emot ett mycket spännande 2020 med fortsatt fokus på internationell expansion och att få hävstång på den installerade basen av TetraGraph genom återkommande försäljning av TetraSens, våra patenterade engångselektroder.

Uppsala i februari 2020, Pia Renaudin, VD