Senzimes aktie handlas på NASDAQ Stockholm First North.

Du är varmt välkommen att kontakta oss för en dialog om vetenskapligt samarbete, partnering eller produktdistribution.

Externa analyser,  Redeye


De senaste analytiska rapporterna om Senzime

Se de senaste Senzime presentationerna